Amandas Ziemeles personālizstāde

ZIVS AR KĀJĀM

Izstāde apskatāma no 15.12.2018. līdz 19.01.2019.

Izstāde atvērta ceturtdienās un sestdienās plkst. 16.00 - 19.00

Individuālu izstādes apmeklējumu var pieteikt: 29823240 (Evarts Melnalksnis)
INFORMATION IN ENGLISH BELOW

Devona laikmetā pirms 365 miljoniem gadu neskaidru iemeslu dēļ zivis sāka pārvietoties uz dzīvi sauszemē. Viena no tām ir Ventastega curonica, kuras fosilās atliekas atrastas Ketleru atsegumos Kurzemē. Tās svarīga iezīme ir četras kājas, lai gan par to esamību liecina tikai kopējais skelets - pašu kāju paliekas pagaidām nav atradušās. Ventastega tiek uzskatīta par evolūcijas strupceļu, jo neviena no mūsdienu sugām nav tās tieša pēctece.

Zināmais, nezināmais un cēloņsakarības ir Amandas Ziemeles mākslinieciskās izpētes darba materiāls. Izstādes kontekstā ‘strupceļš’ skatāms kā iespēja sastapties ar kādu parādību, ko grūti kategorizēt. Amanda Ziemele no konkrētā gadījuma ar Ventastegu virzās uz abstrakto, un viņas darbi ir domu pavedieni. Definējot nekonvencionālu metaforu kā domāšanas pamatrīku, gleznotāja Ventastegu - pārejas posma radību starp zivi un sauszemes iemītnieku skata kā starptelpu ar iespējas potenciālu. Viņas gleznas un objekti ietver neviennozīmīgas, daudzslāņainas mākslinieciskas zīmes, kuras, iespējams, radniecīgas dinozauru laikmetam vai arhaiskiem zīmējumiem.

Amandu Ziemeli interesē glezniecības formālās īpašības un tām pietuvinātais ideju un kontekstu lauks. Gleznošana ir darbība, kas materializē idejas. Gleznotāja studējusi Latvijas, Nirnbergas un Drēzdenes mākslas akadēmijās. Izstādē “Zivs ar kājām” skatāms viņas diplomdarba projekts Gaining Ground, kas ieguvisi balvu kā labākais 2018. gada absolventu diplomdarbs Drēzdenes Mākslas akadēmijā, izvirzīts Eiropas mākslas augstskolu absolventu balvai Startpoint Prize 2018 un konkursa ietvaros izstādīts Brno Mākslas muzejā Čehijā.

Izstādes tēmas asociatīvi saistās ar Rīgas cirka bijušā ziloņu staļļa kontekstu. Amandas Ziemeles vēlme darboties ar telpu īpašo arhitektūru šeit gūst piemērotu mājvietu. Ziloņu stallī šajā sezonā norisinās teātra trupas KVADRIFRONS vizuālās mākslas programma, kuras ietvaros notikušas multimediju mākslinieces Līgas Spundes izstāde “Interlūdija” un grafiķes Haneles Zanes Putniņas izstāde “IBĪ TĒVS. Sūrds!”, programmu turpinās Sabīne Zoltnere. Šajā sezonā kopumā plānotas piecas jauno mākslinieču personālizstādes.

Teksta autors:
Evarts Melnalksnis

***
Exhibition of painter Amanda Ziemele
The Fish with Legs

Amanda Ziemele in her exhibition The Fish with Legs reflects on the events that happened 365 million years ago when fish started to move out of water to live on land for different reasons. One of them is Ventastega curonica, its fossil was found in Latvia. Four legs are the most specific characteristics of this creature, however, fossils of those legs are not found yet. Additionally, it is said that Ventastega is a dead-end of the evolution as there are no further development of this species.

The known, the unknown, reasons and consequences are material for Amanda Ziemele’s artistic research. The “dead-end” in the context of the exhibition is considered being an opportunity to meet a creature that we cannot categorise. Painter Amanda Ziemele sees her artistic work as an open field. She is interested in formal qualities of painting, as well as ideas and contexts floating around it. This exhibition received a prize as the best graduate’s project at the Academy of Arts Dresden this year and is nominated for the prize for European art graduates Startpoint Prize 2018.
Sadarbības partneris: VSIA Rīgas cirks
Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, LEDakcijas.lv