Sabīnes Zoltneres personālizstāde

MUZEJU SALA

Izstāde apskatāma no 16.03.2019. līdz 6.04.2019.
Izstāde atvērta ceturtdienās un sestdienās plkst. 16.00 - 19.00
Individuālu izstādes apmeklējumu var pieteikt: 29823240 (Evarts Melnalksnis)
INFORMATION IN ENGLISH BELOW

Mākslas muzeji ir institūcijas, kas rūpējas par nozīmīgu kultūras objektu saglabāšanu. Sala ir simbols izolācijai, nošķirtībai un ilgām. Fotogrāfiju sērija radīta, iedvesmojoties no Muzeju salas jeb Museuminsel Berlīnē. Autore iedziļinās artefaktu saglabāšanas rituālā un pēta, kāpēc cilvēki piešķir nozīmi un vērtību šiem objektiem. Attēlotie cilvēki, kuri muzeju kolekciju mākslas darbos kļuvuši par apmeklētāju apskates un interpretācijas objektu, jautājoši veras mums pretim. Klīstot pa muzeju telpām, apmeklētāji nereti redzami iekšējās pārdomās iegrimuši, it kā atbildes meklēdami. Ko cilvēki cer redzēt un just, apmeklējot mākslas muzejus? Un ko viņi atrod? Šī fotogrāfiju sērija runā par kultūras vērtību saglabāšanu, identitāti un ilgām. Izstādes tēma rezonē ar Rīgas cirka ēku, kurā norisinās pārmaiņas, norādot uz to, kā sabiedrībā mainās izpratne par vērtībām, labo un skaisto.

Sabīne Zoltnere (1992) ir latviešu fotogrāfe, kura dzīvo un strādā Berlīnē. Studējusi grafiku Latvijas un Florences mākslas akadēmijās, skolojusies fotogrāfijā pie fotogrāfa Andreja Granta un Berlīnes Ostkreuz fotoskolā pie vācu fotogrāfes Sibilles Fendas (Sibylle Fendt).

Teātra trupas KVADRIFRONS mākslinieciskajā programmā nozīmīgu vietu ieņem vizuālās mākslas sadaļa, kas tiek īstenota Rīgas cirka bijušajā ziloņu stallī. Šajā sezonā norisinās piecu jauno mākslinieču personālizstāžu sērija, kurā jau notikušas Līgas Spundes, Haneles Zanes Putniņas un Amandas Ziemeles izstādes.

***
Sabīne Zoltnere
Museum Island

The exhibition lasts from 16.03.2019. until 6.04.2019.
The exhibition is open on Thursdays and Saturdays 16.00 - 19.00
Arrangement of an individual visit: 00371 29823240 (Evarts Melnalksnis)

Art museums preserve culturally significant objects. Islands represent isolation and detachment. This series of photographs was inspired by Museum Island in Berlin. It explores the ritual of preserving artefacts and reflects upon how humans attribute semiotic meanings and values to these objects. What do people expect to see and feel when they visit art museums? And what do they actually find? This exhibition concerns cultural values, identity and longing. Additionally, it resonates with the transitional period of the Riga Circus that shows how values and realisation of the good and the beautiful changes in Latvia. The exhibition is a part of the visual art programme of the theatre troupe KVADRIFRONS at the former elephant stable of the Riga Circus.

Sabīne Zoltnere (1992) is a Latvian photographer who lives and works in Berlin. She studied graphic arts in the Art Academy of Latvia and Florence, as well as by the Latvian photographer Andrejs Grants and German photographer Sibylle Fendt at the Ostkreuz photo school in Berlin.
Sadarbības partneris: VSIA Rīgas cirks
Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, LEDakcijas.lv